AXIOMA – PROJECTE

axioma axioma_llengua
Objectius del projecte Axiomanen1

L’ensenyament, a Educació Infantil, és global. Per tant, pensem que els projectes Axioma Matemàtiques i Axioma Llengua responen a una voluntat d’interrelació.

Per a nosaltres, l’objectiu fonamental del projecte AXIOMA és aconseguir alumnes amb un pensament crític, amb un bon nivell de raonament, capaços de relacionar coneixements i fer del mètode assaig/error una manera d’avançar, amb l’objectiu –marcat pel currículum– de contribuir al desenvolupament físic, afectiu, social i intel·lectual de les nenes i els nens.

Cal que partim de les diferents experiències dels nens per procurar que cada infant comenci a construir el seu propi aprenentatge, la seva pròpia via de coneixement i aprehensió de les habilitats, en atenció a un ritme singular, particular. N’hi haurà que necessitaran més temps, i d’altres que avançaran a un ritme més ràpid a l’hora de l’assimilació.

 

Els 7 principis de l’aprenentatge

El projecte Axioma parteix de les teories socioconstructivistes i té en compte els 7 principis de l’aprenentatge que ens proposa l’OCDE en un recent estudi sobre la naturalesa de l’aprenentatge.

  1. L’alumnat és el centre de l’aprenentatge.
  2. L’aprenentatge és, per naturalesa, social.
  3. Les emocions són part integral de l’aprenentatge.
  4. L’aprenentatge ha de tenir en compte les diferències individuals.
  5. L’esforç de tot l’alumnat és clau per a l’aprenentatge.
  6. L’avaluació continuada és clau per a l’aprenentatge.
  7. Aprendre és construir connexions horitzontals.

El projecte Axioma inclou aquests 7 principis, els quals es tenen en compte tant en la metodologia com en les activitats i propostes de treball.

frases

 

Els espais

Els espais ofereixen la possibilitat d’aprofitar el bagatge personal de cada nen i de donar forma al desig natural d’aprendre. Els nens no aprenen només a l’escola, sinó a tot arreu i no aprenen sempre el que intencionadament volem ensenyar, sinó el que desitgen saber (sense oblidar que el desig d’aprendre quelcom no respon a un caprici sinó a una necessitat profunda).

 

Com ho fem?

Amb el projecte Axioma creiem que hi ha 3 moments fonamentals en cada sessió.

  • Un primer moment de descoberta, de conversa, de manipulació lliure dels materials, d’observació…
  • Un segon moment on la mestra fa de guia, d’acompanyant, fa preguntes, provoca dubtes, reptes…
  • Un tercer moment de reflexió, de verbalització dels aprenentatges. De compartir coneixements tot fomentant l’aprenentatge entre iguals. Tots tenim alguna cosa a dir.

 

 

Share Button