RALET, RALET. Àrea d’educació musical P4

Carp_P4_Musica

  • 21 pàgines (7 per trimestre) on es recullen propostes diverses per al
    treball musical: el so i el silenci, les qualitats del so, la pulsació, cançons, audicions i danses.
  • 3 fulls específics per a activitats musicals de creació.
  • 3 fulls específics per treballar una festa tradicional de cada trimestre.
  • Adhesius per fer les activitats dels fulls.Cartolines (màscares, titelles…) per fer activitats musicals referenciades en la Proposta didàctica o bé en els fulls.

Els arxius d’àudio estan disponibles en www.espaibarcanova.cat

 

Share Button