CURSOS

PAP7B


PAP4●      Tres quaderns trimestrals amb 16 fulls cada un
●      Un quadern de traç de 20 pàgines
●      El conte On vas, petit?
●      El personatge del coala de cartó
●      Bases i puzles
●      amb els números 1, 2 i 3
●      Tres jocs de seqüències temporals
●      Un joc lògic (objecte-color)
●      Vint cartes per ordenar
●      Bases amb formes geomètriques


PAP5●      Tres quaderns trimestrals amb 24 fulls cada un
●      Un quadern de traç de 22 pàgines
●      El conte Cançons per comptar
●      El personatge del cabirol de cartó
●      Bases i puzles amb els números de l’1 al 6
●      Tres jocs de seqüències temporals
●      Un joc lògic (nombre i dibuixos)
●      Un joc d’objectes en diferents perspectives
●      Bases amb formes geomètriques


PAP6●      Tres quaderns trimestrals amb 26 fulls cada un
●      Un quadern de traç de 28 pàgines
●      El conte Els nombres. Que divertits!
●      El personatge de la mona detectiva de cartó
●      Una tira numèrica amb els números de l’1 al 9
●      Puzles dels números del 0 al 9
●      Tres jocs de seqüències temporals
●      Un joc lògic (gros, mitjà, petit)
●      Tangram
●      Bases amb formes geomètriques

Share Button