Quaderns 1, 2 i 3

Els Quaderns de Matemàtiques 1, 2 i 3 són una proposta de 9 quaderns que es distribueixen en tres grans apartats: Nombres, Espai i Forma i Mesura i Problemes, adreçats a infants d’Educació Infantil i Cicle Inicial.

Cadascun d’aquests apartats desplega, al llarg de tres quaderns, activitats de complexitat progressiva.

3 quaderns de Nombres
3 quaderns d’Espai i Forma
3 quaderns de Mesura i Problemes
   BT00192301_PROBLEMES_1.indd     BT00192401_PROBLEMES_2.indd     BT00192501_PROBLEMES_3.indd
 
Cada quadern planteja 21 activitats autònomes, una activitat diferent en cada pàgina. Les consignes són a peu de pàgina en format de frase simple.
 
A la contracoberta de cada quadern es proposa un joc matemàtic. Es tracta d’un joc popular amb el qual els infants poden practicar, de forma lúdica, habilitats numèriques i també habilitats relatives a la situació i a l’organització de l’espai, a part d’habilitats motrius i habilitats comunicatives.
En aquesta pàgina també hi trobareu un quadre-esquema de la distribució dels diferents objectius i continguts de tots els quaderns.
 
Podeu consultar la Proposta didàctica dels quaderns en el Cercle d’Educadors del nostre web www.barcanova.cat.


Share Button