MATEMÀTIQUES

T_p_matesL’àmbit de les matemàtiques està relacionat amb la vida quotidiana dels infants. En el projecte TOCA TOCA les Matemàtiques són molt més que un llenguatge; els infants es plantegen reptes, i per mitjà de tocar, sentir, reflexionar i gaudir, experimenten, vivencien i entenen el món matemàtic.

Descobreixen que les matemàtiques estan presents en la seva realitat i els aproximem a l’art com una eina d’observació i anàlisi matemàtica.

T_mat_alumne_mat

 

 

 

 

T_mates_matt_mat_docent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada curs té la seva Proposta didàctica que inclou el següent: el treball de les seqüències didàctiques dels fulls de treball, programacions, educació emocional i relaxació. També inclou un CD amb tota la informació del llibre i les cançons i audicions relacionades amb les seqüències.

t_3

Material manipulatiu: daus amb les cares de colors, capses de cartó de dues mides, agulles d’estendre de colors, cossos geomètrics de goma Eva, calendari setmanal, nombres del 0 al 9, blocs lògics…

 

t_4

Material manipulatiu: ninos de colors i mides diferents, daus amb els nombres de l’1 al 6 i daus amb punts, geoplans amb gomes, nombres del 0 al 9, calendari setmanal, cossos geomètrics de goma Eva, taulers i cartons per treballar el producte cartesià…

 

t_5Material manipulatiu: bastonets i connectors per construir cossos geomètrics, botons amb forats i colors diferents, cintes mètriques, cartonets i taulers per treballar el producte cartesià, cossos geomètrics, calendari mensual, tangrams,joc de cartes…

Share Button