Nivell 2 – Educació Infantil P4 i P5

1470028
1470030
1470032

Els quaderns es concreten en nivells enlloc de cursos escolars perquè considerem que els temes d’estudi, el tractament dels temes i la forma com es plantegen, es poden adaptar a més d’un curs escolar.

Les experiències actuals d’innovació educativa a les aules d’Educació Infantil fan evidents les diverses possibilitats del treball per projectes com a complement del que ja feu a l’aula.

Podeu veure una mostra de les actividats digitals per aquest nivell:

A continuació teniu la descripció del continguts dels projectes del Nivell 2.

Share Button