AXIOMA

  • Amb AXIOMA , la manipulació, l’experimentació i el raonament crític són claus en el procés d’aprenentatge dels infants.
  • Amb la finalitat d’ajudar en el procés d’aprenentatge significatiu dels alumnes, AXIOMA planteja i facilita el CANVI necessari del model educatiu.
  • AXIOMA potencia el treball cooperatiu i el de les intel·ligències múltiples.

axioma3anys

axioma4anys

axioma5anys

AXIOMA MATEMÀTIQUES és un projecte editorial basat en la metodologia aplicada en les aules més innovadores del nostre territori. Està pensat per a l’aprenentatge de les matemàtiques a partir de l’experimentació i disposa de molts materials per manipular i aprendre.

Activitats per a Pissarra Digital Interactiva (PDI)

Conscients de la importància i el protagonisme que els elements digitals estan prenent en la manera actual de presentar els diferents continguts curriculars, el projecte AXIOMA disposa d’un ampli desplegament de materials digitals per treballar a les Pissarres Digitals Interactives (PDI):

• 18 activitats per curs; 6 per carpeta.
• Activitats en HTML5, autocorrectives, aleatòries i pensades per fer en grup sota la supervisió del mestre.
• Dissenyades per complementar els continguts teòrics del material en paper.
• Cada proposta disposa d’una fitxa pedagògica (en format PDF descarregable) amb una breu explicació: objectius pedagògics, descripció, funcionament i suggeriments didàctics.

Share Button