Petits Projectes

Els «Petits projectes» són una proposta de coneixement del medi a través de l’aproximació a temes del medi natural i social que interessen als infants. Els anomenem «Petits projectes» perquè entenem que, en aquestes edats, no poden ser projectes llargs en el temps, ni complexos en el seu contingut.

Els quaderns es concreten en nivells enlloc de cursos escolars perquè considerem que els temes d’estudi, el tractament dels temes i la forma com es plantegen, es poden adaptar a més d’un curs escolar.

Nivell_1

P3 i P4

Nivell_2

P4 i P5

Nivell_3

 P5 i 1r

COM ES PRESENTA?

 • Cada projecte es presenta amb un quadern en espiral superior amb els fulls microperforats per si els volen arrencar i amb dos forats d’arxiu per si es vol fer un àlbum.
 • A més dels fulls de treball de l’alumne, al final de cada quadern hi ha cartolines encunyades i adhesius per realitzar les activitats.
 • Cada projecte va acompanyat amb un llibret de coneixements.

 

COM SÓN LES ACTIVITATS ?

 • fullsactvLes primeres activitats són propostes d’introducció per motivar i activar experiències i coneixements que els infants ja tenen sobre l’objecte d’estudi.
 • Altres propostes presenten informacions per anar establint connexions entre coneixements anteriors i els nous.
 • Els llenguatges verbal i matemàtic són eines per representar i ajudar a construir aquest coneixement; d’aquesta manera es troben: propostes en relació a paraules i/o vocabulari específic, així com també, activitats matemàtiques de comptar, classificar, ordenar, etc.
 • Al final sempre hi ha una proposta de síntesi o d’avaluació, per tal de representar allò après sobre el petit projecte i poder fer una comparació amb les primers dibuixos o converses inicials.

 

 METODOLOGIA DE TREBALL

 • El treball per projectes pretén estimular la curiositat i la imaginació dels infants respecte a un tema concret del seu interès. A partir de cada tema els proposem de participar, individualment i cooperativament, en un treball de descoberta, recerca i experimentació que els permeti relacionar les diferents àrees curriculars i de coneixement així com dotar de significat el seu aprenentatge atenent el marc constructivista.
 • La metodologia  parteix del supòsit que els infants tenen coneixements previs sobre els diferents temes i es dóna especial importància als procediments de recerca de la informació, a la manera com s’interactua amb aquesta informació i a la facilitació de l’autoavaluació sobre allò que es va aprenent.
 • El paper del mestre és fonamental per tal de motivar, guiar i fomentar interaccions riques i motivadores amb les diferents fonts d’informació: sortides, excursions, visites, informacions gràfiques, visuals, audiovisuals…

 

GUIA D’AULA

 • cd_guiaCada projecte disposa d’una Guia d’aula on es suggereixen altres activitats per fer més enllà de les feines sobre el paper i les orientacions metodològiques de cada full de treball. Per exemple, propostes per:
    • presentar o motivar el tema.
    • recollir els coneixements previs dels infants.
    • fer sortides, observacions, experimentacions…
    • representar de forma col·lectiva els coneixements: murals, mòbils, maquetes, dibuixos…
    • recollir o documentar el projecte.
    • fer una avaluació final.
  • Les guies d’aula van acompanyades d’un CD que conté la proposta didàctica en PDF, els fulls i els dorsos del projecte de l’alumne en PDF per poder-los projectar, i les activitats digitals.

   

  http://issuu.com/editorial_barcanova/docs/edinf_-_petits_projectes/1

Share Button