RALET, RALET. Recursos didàctics

Els diferents recursos didàctics que posem a l’abast del docent estan disponibles en edició en paper dins l’apartat Cercle d’Educadors en el web www.barcanova.cat

La proposta didàctica

En la Proposta didàctica hi trobareu suggeriments per al treball de tots el apartats del currículum. Destaquen, especialment, les propostes destinades al treball en les capacitats relatives a l’autoconeixement i l’autonomia personal, l’educació emocional
i l’ús comunicatiu i funcional de la lectura i l’escriptura.

[imatge p 5]

A MÉS A MÉS:
➧ Temporització indicativa
➧ Organització de l’espai i el temps a l’aula
➧ Àrees de coneixement
➧ L’avaluació
➧ Relació família-escola

Material d’aula en paper

Els materials d’aula ofereixen un seguit d’interessants elements que us poden ajudar en la presentació dels continguts d’aprenentatge.

[imatge p 6]

RUTINES. L’adquisició i l’ús de normes, hàbits i actituds mitjançant activitats rutinàries és una part molt important del currículum d’Educació Infantil. Organitzar la rutina diària a l’aula, així com els hàbits i les normes, és un aspecte bàsic per a l’adquisició de l’autonomia física i per a la consecució de l’autonomia afectiva i intel·lectual. Aquí us presentem les Rutines en format paper.

BON DIA!

Activitat diària per saber qui ha vingut a classe.Làmines amb imatges d’una escola i d’una casa per passar llista.

QUIN TEMPS FA?

Activitat diària per saber el temps que fa durant la setmana. Per treballar la rutina del temps atmosfèric. Làmina dels dies de la setmana idibuixos de fenòmens atmosfèrics.

EL TREN DELS CÀRRECS

Activitat per organitzar les diverses tasques a l’aula. Sis làmines perquè pugueu enganxar el nom o la fotografia dels alumnes que s’encarreguen dels diferents càrrecs.

 

Materials d’aula digital

Conscients de la importància i el protagonisme que els elements digitals estan prenent en la manera actual de presentar els diferents continguts curriculars, us presentem un ampli desplegament de materials digitals, per treballar en les pissarres digitals interactives, que
trobareu en el web www.barcanovadigital.cat. Teniu disponibles:

➧ ACTIVITATS INTERACTIVES I ALTRES MATERIALS
Activitats específiques per a cada una de les carpetes de l’alumne, amb àudios dels
contes i dels poemes, animacions de contes i imatges o activitats interactives.

➧ RUTINES
Amb recursos digitals per a treballar les rutines: Bon dia! i Quin temps fa?

➧ FULLS DE L’ALUMNE PROJECTABLES
Un bon recurs que permet que tots els alumnes
visualitzin alhora el full de treball.

Share Button